Prenos inf. infrastukture iz samostojnih strežnikov v navidezno okolje
Analiza varnosti informacijskega sistema
Analiza vpliva e-vozil na grid